O mě

Kdo je ťa?

Kateřina Zenina je kvalifikovaná Nutriční terapeutistka, která studovala CNM College přírodní mediciny v Dublinu. Tuto třiletou školu zakončila v roce 2012 s kvalifikací pro poskytování odborného poradenství v oboru výživy.  V součastné době studuje druhým rokem fytoterapii a bylinnou medicínu na téže škole.


Jídlo bylo vždy pro mě potěšením.  Jím moc ráda a s velkou chutí. Když jsem se dostala do období puberty, tato skutečnost si začala vybírat svou daň.  Začaly se u me objevovat zdravotni problémy, problémy s pokožku a samozřejmě váhový problém. Rozhodla jsem se, že je třeba s tím něco udělat .
A to byl důvod, proč jsem se začala zajímat o výživu a jak ruzné potraviny mohou ovlivnit naše zdraví.
Snažila jsem se pro mě najít nejlepší způsob stravování mnoho let. Vyzkoušela jsem vélké množství různých životospráv. Musím říct, že toto byla ta nejlepší cesta jak vidět účinky či negativa různých stravovacích návyků na mě samé. To mi pomohlo pochopit, jak jsme každý jedinečný a co funguje pro jednu osobu, nemusí vyhovovat druhé .
Studie výživy mi pomohla ke znalost lidského těla. Jak má fungovat, a co vše může být ovlivněno, když některý z orgánů , hormonů nebo jiné části těla nefungují tak jak by měli. Jinak řečeno, když tělo není v harmonii.  Zároven jsem měla možnost osvojení nauky o vitamínech a minerálech, které jsou nedílnou součástí správné funkce těla. Studie rovněž zahrnovala 200 konzultačních hodin, kde studenti měli možnost aplikovat své znalosti v praxi na skutečných lidech s různými problémy.  Při těchto konzultacích byli kontrolováni zkušenými terapeuty, kteří dohlíželi zda jejich doporučení jsou opravdu prospěšná a bezpečná.
Už tyto praktické zkušenosti mě naučily si osvojit  individuální přístup, který je nutný ke každému jednotlivci. Tento obor mě opravdu nadchnul a to byl důvod, proč jsem se rozhodla pokračovat  ve studiích a rozšířit si své znalosti v oboru fytoterapie a bylinné medicíny.
Vaření a pečení jsou další z mých zálib. Velice mě baví tvořit a zkoušet nové recepty. Poznávat a používat nové potraviny a učit se je správně kombinovat pro různé potřeby tak, že je výsledek chutný i pro jedince s mlsným jazýčkem.
Podle mého názoru, schopnosti vzdělávat lidí v oblasti přípravy jídel, tak aby byly jednoduché a chutné je nezbytnou součástí každé nutriční odbornice. Změna stravovacích návyků nemůže být v praxi úspěšná bez dostatečných practických znalostí  jak tyto změny aplikovat.
Můj cíl je vytvořit léčebný plán tak, aby se dal v reálném životě aplikovat. Proto vždy poskytuji nejen lečebný plan, ale I dostatečné množství praktických rad, které jsou tak nezbytné k úspěšnému aplikování změn.


Výživová terapie je systém léčení, založený na poznání, že jídlo je lék.

Hippokrates, který žil meyi léty 460 - 370 př. nl, a je zakladatel medicíny jako racionální vědy, již v těchto letech věděl, že

"Jídlo je, medicína a medicína je jídlo".

V těchto dnech je důležitost správného stravování velice silně potvrzována  vědeckými studiemi a značné množství z nich  podporuje Hippoktatesovu filozofii.
Každý z nás jsme jedinečná lidská bytosti. Jídlo je potřeba k životu a je  palivem našeho těla.

Hippokatova filozofie

  • Pokud má lidské tělo správnou péči, bude se léčit samo.
  • Prevence je lepší než léčba.
  • Každý člověk je jedinečný a musí s ním být zacházeno jako s jednotlivcem.
  • Je důležité vědět, jaký typ člověka má nemoc, než vědět, jaký druh onemocnění člověk má.
  • Člověk je léčen, ne nemoc.

Katalánské příslový

  • Z hořkosti onemocnění se člověk učí sladkosti zdravý

Starověké Ayurvedské  příslový

  • Pří špatné stravě, medicína je k ničemu.  Pří správné stravě, medicína není potřeba.